Stručná charakteristika jednotlivých typů členství

Individuální - členství je plnohodnotné, neobchodovatelné a nepřenosné na druhou osobu

děti a mládež do 18-ti let - v této kategorii je po dobu dovršení 18-ti let, pokud studuje přechází do studentského členství. Při ukončení studia přechází do individuálního členství. Rozdíl mezi poplatky, které byly platné v době jeho vstupu, uhradí nejpozději do 2 let. Přihlášku do klubu podepíše také jeho zákonný zástupce.

studentské - členství od 19 do 26 let pro studenty. Každoročně předloží doklad o studiu. Po ukončení studia přechází do individuálního členství a doplatí rozdíl mezi poplatky, které byly platné v době jeho vstupu a tyto uhradí nejpozději do 2 let po ukončení studia.

rodinné - členství je určeno pro člena a jeho zákonného partnera.

druhočlenství - pro členy jiných golfových klubů

firemní - určeno pro firmy, je zde několik možností podle typu a počtu členů

Všeobecné podmínky:

Každý člen starší 18-ti let je oprávněn hlasovat a může být volen do orgánů klubu v souladu se stanovami

Zde si můžete stáhnout přihlášku do GC Radíkov.

Členské poplatky GC Radíkov

Členský vstupní poplatek
aktuální informace najdete v sekci CENÍK

Firemní členství je přenosné a nepřenosné, platí zpravidla jeden rok a je sjednáváno individuálně.

Roční členské poplatky
aktuální informace najdete v sekci CENÍK