facebook instagram
menu

Hlavní stránka golfového klubu Radíkov, kde naleznete všechny důležité informace.

golf, golfové hřiště, golf Radíkov, Radíkov, golfový klub

Online kamera
Lokace
Ceník
Plán hřiště
Novinky
Kontakt

Místní pravidla

Místní pravidla pro hru na hřišti golfového klubu Radíkov

 

1)   Při pohybu na hřišti

 • Dodržujte golfovou etiketu, opravujte stopy po dopadu míče a vracejte vyseknuté drny
 • Dodržujte plynulost a bezpečnost hry
 •  Dbejte pokynů obsluhy hřiště a maršála

 Je zakázáno:

frown  Hrát bez řádně uhrazeného FEE

frown  Hrát s míči DRIVING RANGE

frown  Poškozovat odpaliště cvičnými švihy

  2)   Značky označující vzdálenost

 •  Hnědý kolík s modrou hlavou a bílými pruhy - 200 m
 • Hnědý kolík se žlutou hlavou - 150 m
 • Hnědý kolík červenou hlavou – 100 m
 • Hnědý kolík – 50m
 •  Navigační stožáry na jamkách číslo 1(10), 7(16) a 9(18) ze středu ferveje vyznačují směr hry k jamkovišti

 

3)  Hranice hřiště

(prav.2.1) je tvořena bílými kolíky, případně cestami. Dále tvoří hranici hřiště plot vlevo vedle jamkoviště jamky č.8 (17)

Hranice hřiště vymezena bílými kolíky –je provedena na jamkách číslo 1(10), 2(11), 5 (14). Pro jamku č. 2 (11) platí pouze autové kolíky po levé straně ferveje a za jamkovištěm jamky č.2 (11).

Hranice hřiště vymezená cestami:

V případě, že hranici hřiště tvoří cesta, je za hraniční čáru považováno rozhraní mezi povrchem cesty a travnatou částí pole.

 • Cesta za a vlevo vedle jamkoviště jamky č.1 (10), která pokračuje k jamkovišti jamky č.3(12) a pánskému odpališti jamky č. 4 (13)
 • Cesta vpravo vedle dráhy jamky č. 7 (16)
 • Cesta vpravo vedle dráhy jamky č.9 (18)

 

4) Trestné oblasti (prav.17)

 Jsou vyznačeny červenými nebo žlutými kolíky.

Dále červenou trestnou oblast tvoří:

- hranice mezi sečenou plochou a rafem vedle lesa na pravé straně dráhy jamky číslo č. 4 (13)

- hranice mezi krátce střiženou plochou a svahem po pravé straně dráhy jamky č. 8 (17)

Tyto trestné oblasti jsou červenými kolíky vyznačeny pouze orientačně.

 

Z těchto trestných oblastí je hra povolena

 

Trestné oblasti se zákazem hry

 Trestná oblast se zákazem hry je stanovena u hraničního plotu nalevo od jamkoviště jamky č. 8(17).  Velikost plochy je stanovena v šířce dvou délek hole od paty plotu. Z této oblasti je zakázáno hrát a hráč musí beztrestně hrát z dropovací zóny umístěné vlevo nad přechodem k jamce č. 9(18) Zóna je vyznačena čtyřmi bílými značkami. 

 5) Úlevy od abnormálního stavu hřiště  (prav. 16)

 •  Půda v opravě značena modrými kolíky nebo sprejem a je zakázáno z ní hrát.
 • Dále jsou za půdu v opravě na hřišti (s výjimkou trestných oblastí) považovány všechny přírodní holiny, kameny zabořené v půdě stopy pracovních strojů a poškození travního povrchu divokou zvěří (prav. 16.1.b).
 •  Za nepohyblivé závady jsou považovány hlavy postřikovačů, můstky, lavičky, informační tabule a technická zařízení (studny, poklopy, apod.). Pokud míč zasáhne dráty elektrického napětí nebo navigační stožár, rána se ruší a hráč zahraje beztrestně novou ránu z původního místa. 
 • Dále jsou za nepohyblivou závadu považovány vnitřní cesty, které netvoří hranici hřiště. U cesty po levé straně dráhy jamky číslo 1(10) včetně příkopu pro odvod vody.