facebook
menu

Hlavní stránka golfového klubu Radíkov, kde naleznete všechny důležité informace.

golf, golfové hřiště, golf Radíkov, Radíkov, golfový klub

Online kamera
Lokace
Ceník
Plán hřiště
Novinky
Kontakt

ČLENSKÉ POPLATKY

21. 01. 2021

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit, že k 31. lednu 2021 se aktualizuje databáze členů pro letošní sezónu.   

 

 

K tomuto datu klub provede inventarizaci členské základny.

Děkujeme členům, kteří mají roční poplatky uhrazeny.

Zbývající prosíme o zaplacení do konce ledna 2021. Číslo našeho účtu je 167899011/0300, variabilní symbol je Vaše registrační číslo (příklad 081-0000).

Od 1.2.2021 budou roční členské příspěvky zvýšeny cca o 10 %, viz ceník. Pokud si přejete změnit Vaše kontaktní údaje, které máte uvedeny v databázi ČGF (e-mail, telefonní kontakt, změna příjmení, titul apod.) sdělte prosím tyto skutečnosti matrikářce klubu paní Lukášové na e-mail: okamo@atlas.cz.

Výbor GC Radíkov