facebook instagram
menu

Hlavní stránka golfového klubu Radíkov, kde naleznete všechny důležité informace.

golf, golfové hřiště, golf Radíkov, Radíkov, golfový klub

Online kamera
Lokace
Ceník
Plán hřiště
Novinky
Kontakt

Návrhy na zlepšení hřiště

26. 04. 2022

Za základě doporučení z jednání konference GCRAD 9.4.2022 se sešla pracovní skupina složená z členů klubu a projednala náměty na zlepšení hřiště.

Se záznamem z jednání se můžete seznámit níže (klikněte na "více"), případně se zapojit s vlastními náměty. V dalším kroku stanovíme priority a předpokládaný rozpočet na realitzaci jednotlivých námětů. Co se podaří v průběhu letošní, případně dalších sezón realizovat, bude závislé na finančních a pracovních zdrojích.   

Zlepšení herních podmínek na hřišti, možné úpravy hřiště

Termín:  24. 4. 2022

Místo:   Klubovna GC Radíkov

Účastníci:  Jaroslav Jiříček, Jiří Zablatzký, Rostislav Žůrek, Libor Gajdoš

Cíl:    Navrhnout možné úpravy hřiště, které mohou zlepšit herní pocit hráčů klubu a návštěvníků s nejběžnějším HCP 20 – 30

 

Projednáno

Úprava odpališť:

vyrovnání a nivelace všech odpališť (v první etapě se úpravy týkají pouze žlutých odpališť)
jamka č. 1 – vyrovnání a nivelace
jamka č. 2 – vyrovnání a nivelace
jamka č. 3 – vyrovnání a nivelace nového odpaliště (nutný časový soulad s úpravou greenu z důvodu prodloužení jamky)
jamka č. 4 – vyrovnání a nivelace
jamka č. 5 – navýšení, vyrovnání a nivelace
jamka č. 6 – vyrovnání a nivelace
jamka č. 7 – vyrovnání a nivelace
jamka č. 8 – vyrovnání a nivelace červeného odpaliště, společné odpaliště žluté/červené -> zkrácená délky do doby úpravy greenu
jamka č. 9 – vyrovnání a nivelace společné odpaliště žluté/červené na horním místě pro získání přímého výhledu na green

driving range:
- vyrovnání a nivelace odpališť (rohože)
- neměnit dispozici, pouze upravit podélný směr rohoží
- doplnění vlajek na vzdálenost 75 m, případně 125 m

Úprava greenů:

jamka č. 2 – zrušit písem za greenem, obnovit melioraci až do jezírka a následně zvětšit plochu greenu

jamka č. 3 – rozšíření je již naplánováno v této sezóně

jamka č. 8 – návrh řešení připravit v průběhu sezóny tak, aby úpravy mohly začít na konci letošního 2022

Úprava dřevin - operativně v průběhu sezóny

jamky č. 2 a 4 – možné až po skončení vegetačního období, obec povolila vykácení vyznačených stromků za předpokladu jejich nahrazení na jiném místě

Dopadové plochy:

Na jednotlivých fervejích budou vyznačeny dopadové plochy

dopadové plochy budou sečeny na výšku do 2 cm

ostatní plochy budou sečeny na výšku do 6 – 8 cm -> předpokládáme, že na šikmých fervejích dojde ke zpomalení míčku a tím snížení počtu míčků v autu nebo trestné oblasti

jamka č. 5 – zvážit zrušení trestné oblasti na pravé straně (není nutné, již neplní svůj původní účel)

jamka č. 7 – zvážit možnost vytvoření semiraf po levé straně v šíři 2 – 5 m na horním i spodním patře

Další postup

Zpřístupnit návrhy ostatním členům GC Radíkov pro případné další náměty

Odhadnou náklady na úpravy, včetně rozdělení na realizaci vlastními silami nebo externí dodávkou

Stanovení priorit

Prověření možnosti financování (dotace, sponzorské dary, zapůjčení techniky, …)

Schválení úprav a postupu Výborem GC Radíkov