facebook instagram
menu

Hlavní stránka golfového klubu Radíkov, kde naleznete všechny důležité informace.

golf, golfové hřiště, golf Radíkov, Radíkov, golfový klub

Online kamera
Lokace
Ceník
Plán hřiště
Novinky
Kontakt

Pozvánka na konferenci GCRAD 15.4.2023

22. 03. 2023

P O Z V Á N K A

na konferenci GOLF CLUBU Radíkov, z.s.

Konference se bude konat v kulturním domě obce Radíkov č.p. 20,  od 13.00 hodin po skončení zahajovacího turnaje.

Kompletní pozvánku zobrazíte kliknutím na "více"

GOLF CLUB Radíkov, z.s.

 Radíkov 48

 753 01 Radíkov

        

                                                                      

P O Z V Á N K A

na konferenci GOLF CLUBU Radíkov, z.s.

==============================

Výbor golfového klubu svolává na sobotu dne 15. dubna 2023   konferenci GC Radíkov.  

 Konference se bude konat v kulturním domě obce Radíkov č.p. 20,  od 13.00 hodin po skončení zahajovacího turnaje.

Před konferencí se uskuteční zahajovací devítijamkový turnaj od 10.00 hod. na hřišti  v Radíkově.

 Program:         

1.   Zahájení a úvodní slovo prezidenta

 1. Volba předsedajícího konferenci
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba volební komise
 4. Schválení programu konference
 5. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022
 6. Zpráva kontrolní komise za rok 2022
 7. Zpráva STK za rok 2022
 8. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 9. Volba prezidenta
 10. Volba členů výboru
 11. Volba členů kontrolní komise
 12. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Různé, diskuse
 14. Usnesení a závěr

 Turnaj: Bude hrán na devět jamek, s canon startem. Zúčastnit se mohou pouze členové GC Radíkov! Občerstvení na konferenci po turnaji. Přihlášky na turnaj pouze přes server čgf nejpozději do 15.4.2023, 9:30 hodin. Za nepříznivého počasí se turnaj nebude konat.                     

Uvítáme vaše případné návrhy nebo protinávrhy, dotazy a kandidátky, které zašlete, prosím, na e-mail klubu: golfradikov@seznam.cz před konáním konference, nejpozději do 8.4.2023.

Prosíme o potvrzení účasti na konferenci a turnaji z důvodu zajištění občerstvení.

K bodu 10) programu:

Na prezidenta klubu kandiduje Ing. Petr Foltýnek.

 

K bodu 11) programu:

do výboru kandidují: Ing Petr Buchta, Jiří Pollak-místostarosta obce Radíkov, Ing. René Sedlák a Marek Sedlář.

 K bodu 12) programu:

Do revizní komise kandidují: Jiří Jeřábek a Mgr. Jana Sedláčková.

V Radíkově dne 22. března 2023                                                              

Jaroslav Jiříček v.r.

prezident klubu